Tech - Code-109

 • Weight: 130 GSM
 • Grain: Line Pattern
 • Colour: White
 • 4 x 4 (10 x 10 cms)
 • 6 x 6 (15 x 15 cms)
 • 8 x 8 (20 x 20 cms)
 • 9 x 9 (22.5 x 22.5 cms)
 • 10 x 10 (25 x 25 cms)
 • 11 x 11 (28 x 28 cms)
 • 12 x 12 (30 x 30 cms)
 • A4 ( 30 x 21 cms)
 • 30 X 40 cms

Tech - Code-201

 • Weight: 140 GSM
 • Grain: Mesh Pattern
 • Colour: White
 • 4 x 4 (10 x 10 cms)
 • 6 x 6 (15 x 15 cms)
 • 8 x 8 (20 x 20 cms)
 • 9 x 9 (22.5 x 22.5 cms)
 • 10 x 10 (25 x 25 cms)
 • 11 x 11 (28 x 28 cms)
 • 12 x 12 (30 x 30 cms)
 • A4 ( 30 x 21 cms)
 • 30 X 40 cms